6756
post-template-default,single,single-post,postid-6756,single-format-standard,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-3.3,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Yürüyen Merdiven Durdurma Cihazları

Yürüyen Merdiven Durdurma Cihazları / Genel olarak yürüyen merdivenlerde veya yürüyen bantlarda yaklaşık on üç adet güvenlik durdurma cihazı bulunmaktadır ve bunların her biri, acil durumlarda yürüyen merdiveni veya yürüyen bandı durdurmak ve büyük tehlikeleri önlemek için kullanılır
yürüyen merdiven

Yürüyen Merdiven Durdurma Cihazları

Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yollar Durdurma Cihazlarına İlişkin Gereksinimler

Manuel olarak çalıştırılan acil durdurma butonunun kırmızı renkte gösterilmesi (diğer adıyla Durdurma Cihazları) veya cihazdan veya yakınına yansıtılan “STOP” işaretiyle işaretlenmesi gerekir. Yukarıda belirtilen gereklilik, durdurma cihazının aktüatörü etkinleştirildiğinde yürüyen merdivenin veya yürüyen bandın çalışmasının durdurulduğu acil durumlarda karşılanmaz. Yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların her sahanlığına yakın, kolay görülebilmesi ve ulaşılabilir olması gereken durdurma cihazının nereye konumlandırılacağı son derece önemlidir. Durak eşiğinde durdurma anahtarları basamak/palet bandı dışından ulaşılabilir olmalıdır .

Aşağıda belirtilen özellikler, küpeşte ile basamak burnu veya korkuluğun alt kısmındaki palet/bant yüzeyi arasındaki dikey mesafeye yerleştirilmişse durdurma anahtarına atfedilmelidir:

  • Durdurma Cihazlarının çapı minimum 80 mm olmalıdır ;
  • Kırmızı renkli olmalıdır;
  • Beyaz harflerle “STOP” olarak işaretlenmelidir;
  • Küpeşte ile basamak burnu veya palet/bant yüzeyi arasındaki dikey mesafede, korkuluk yüksekliğinin yarısının üzerinde bulunmalıdır;
  • Ayrıca küpeşte ile basamak burnu veya korkuluğun alt kısmındaki palet/bant yüzeyi arasındaki dikey mesafeye de yerleştirilebilen, tabeladan durdurma cihazına doğru işaret eden bir ok bulunmalıdır.

Durdurma cihazları birbirlerine yürüyen merdivenlerde 30 metreden, yürüyen bantlarda ise 40 metreden fazla uzak olmamalıdır. Mesafenin korunmasının gerekli olduğu durumlarda ekstra durdurma anahtarları sağlanmalıdır.

Acil durumlar için ilave cihazlar dikkate alınarak, tramvay ve bagaj arabalarının taşınması amacıyla kullanılması amaçlanan yürüyen bantlara ihtiyaç duyulmaktadır. Geçiş kurplarına yakın olan durdurma cihazları için içeriden erişilebilirlik zorunludur ve çıkış(lar)dakilere yürüyen bandın dışından ulaşılabilir olmalıdır.

Acil durum durdurma cihazları, kontakların pozitif mekanik ayrılmasıyla çalışmalıdır. Bu ayırma, kontaklar birbirine kaynaklanmış olsa bile gerçekleşmelidir.

Pozitif mekanik ayırma, tüm kontaklar açık konumdayken, hareketli kontaklar ile aktüatörün harekete geçirme kuvvetinin uygulandığı kısmı arasında yaylar gibi elastik elemanların yokluğunda yapılır. Hatalı bir bileşenden kaynaklanan kısa devre riski uygun tasarımla en aza indirilir.

EN 60529:1991’e göre , mahfazanın en az IP 4X koruma derecesine sahip olması koşuluyla , 250V nominal izolasyon gerilimi için bir emniyet anahtarı tasarlanmalıdır. Ayrıca muhafazanın koruma derecesi IP 4X’ten düşükse, 500 V’luk nominal yalıtım gerilimi için güvenlik anahtarı sağlanmalıdır.

EN 60947-5-1:200410’a göre güvenlik anahtarları aşağıdaki kategorilere ait olmalıdır:

  1. a) Alternatif akım devrelerindeki emniyet şalterleri için AC-15 ;
  2. b) Doğru akım devrelerinde emniyet şalterleri için DC-13 .

 

Koruyucu muhafaza en az IP 4X tipinde olmalıdır , aksi takdirde hava boşlukları sırasıyla 3 mm ve 4 mm olarak dikkate alınmalıdır. Ayrıca ayırma sonrası kontak mesafesi en az 4 mm olmalıdır .

Birden fazla kopma varsa, ayrılma sonrasında kontakların kesilmesi için bireysel mesafeler en az 2 mm olmalıdır .

İletken malzemenin geri kalanı kontakların kısa devre yapmasına neden olmamalıdır.

NOT: EN ISO 13850:2015 ile  ilgili olarak , acil durumlarda manuel olarak çalıştırılan durdurma cihazları işlevsel gereksinimleri desteklemez. Bu nedenle yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel güvenlik amaçlı acil durdurma anahtarları, EN ISO 13850:2015’e göre farklı şekilde tanımlanmaktadır.

Yürüyen Merdivene Takılan Farklı Türde Durdurma Cihazları

Genel olarak yürüyen merdivenlerde veya yürüyen bantlarda yaklaşık on üç adet güvenlik durdurma cihazı bulunmaktadır ve bunların her biri, acil durumlarda yürüyen merdiveni veya yürüyen bandı durdurmak ve büyük tehlikeleri önlemek için kullanılır . Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlara takılan durdurma cihazları aşağıdaki gibidir:

1.Acil durdurma butonu

Acil durumlarda yürüyen merdiveni veya yürüyen bandı anında durduran bir durdurma düğmesi.

2. Elektromanyetik Fren

Elektrik kesintisi anında veya acil stop butonuna basıldığında yürüyen merdiveni veya yürüyen yolu durduran cihazdır.

3. Adım Hareketi Güvenlik Cihazı

Basamak veya basamak ile etek fırça arasına bir nesne sıkışıp bir basamağın dışarı çıkması veya basamak hareketinde bir anormallik görülmesi durumunda yürüyen merdiveni durduran güvenlik cihazıdır.

4. Tahrik Zinciri Güvenlik Cihazı

Tahrik zincirinin kırılması veya olması gerekenden fazla uzatılması durumunda yürüyen merdiveni durduran güvenlik cihazı.

5. Ters Durdurma Cihazı

Yürüyen merdivenin nominal hızında ani ve dikkat çekici bir azalma veya artış olması durumunda yürüyen merdiveni durduran bir güvenlik cihazıdır.

6. Adım Seviyesi Cihazı

Bir basamağın yatay seviyesinin düşmesi durumunda yürüyen merdiveni durduran cihaz.

7. Aşırı Yük Dedektör Cihazı

Tahrik motorunun olağandışı bir akımı veya sıcaklığı nedeniyle herhangi bir aşırı yük tespit etmesi durumunda yürüyen merdiveni durduran bir güvenlik cihazı.

8. Küpeşte Hız Algılama Cihazı

Tırabzanın kayması, gevşemesi veya kırılması nedeniyle tırabzan hızının nominal hızı aştığını tespit etmesi durumunda yürüyen merdiveni durduran bir güvenlik cihazı.

9. Etek Fırçası Güvenlik Cihazı

Basamaklar ile etek fırçası arasındaki boşluklara ayakkabı gibi yabancı cisimlerin sıkışması durumunda yürüyen merdiveni durduran emniyet cihazıdır.

10. Tarak Plakası Güvenlik Cihazı

Tarak plakası ile basamak arasına yabancı bir nesne sıkışırsa yürüyen merdiveni durduran bir güvenlik cihazı.

11. Küpeşte Giriş Koruması

Küpeşte giriş muhafazasının yabancı bir cisim tarafından itilmesi veya giriş muhafazası girişine herhangi bir cismin çekilmesi durumunda küpeşte giriş anahtarını çalıştırarak yürüyen merdiveni durdurur.

12. Adım Zinciri Güvenlik Cihazı

Basamak zincirinde bir kırılma tespit edilmesi durumunda yürüyen merdiveni durduran güvenlik cihazı.

13. Eksik Adım Güvenlik Cihazı

Basamakların eksik bir kısmı olduğunda yürüyen merdiveni yolcular tarafından fark edilmeden durduran bir güvenlik cihazı.

No Comments

Post a Comment

Don`t copy text!